Houtwormbestrijding

Geen verzendkosten op de houtwormdood voor Nederland. Dit middel mag preventief en curatief door professionals (vergunning of agrarier met inschrijving KVK) gebruikt worden voor niet professioneel gebruik alleen preventief. 

Gebruik biociden1 veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie

 

 

!

Q-Care Houtwormdood OL 9255N can á 5 Ltr

Voorkomt en bestrijdt houtborende insecte

Houtwormdood is een toegelaten middel op basis van Permethrin. Het product is gebruiksklaar en

hoeft dus niet meer verdund te worden. Houtwormdood is een product dat zowel op nieuw hout,

als op reeds aangetast hout gebruikt kan worden tegen houtaantastende insecten

Met Houtwormdood voorkomt en bestrijdt u alle belangrijke houtborende insecten

- de gewone houtwormkever (Anobium punctatum Deg.)

- de grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Deg.)

- de huisboktor (Hylotrupes bajulus L.)

- spinthoutkevers (Lyctus spp.)

 

Het product is gebruiksvriendelijk:

. wordt snel en homogeen door het hout opgenomen;

. bevat geen (zware) metalen;

. de werkzame stof is, o.a. door de lage dosering, laag toxisch; dus voor mens, dier en milieu weinig belastend;

. is nagenoeg geur- en kleurloos;

. kan niet of nauwelijks vanuit het hout in de lucht vrijkomen;

. heeft geen beperkingen wat betreft het toepassingsgebied (keukens, stallen, woonruimten).

 

Permethrin is een stabiele stof die zeer effectief is. Hierdoor wordt per behandeling relatief weinig

werkzame stof toegediend. Tevens is de dampspanning zeer gunstig. Permethrin kan daardoor niet of

nauwelijks verdampen, waardoor er vrijwel geen verlies van werkzame stof plaatsvindt.

Gebruik: De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer als één bewerking opbrengen. Het middel toepassen door middel

van spuiten, injecteren, dompelen, dubbelvacuüm of vacuümdruk. Dosering is 250 ml per m2 hout. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen.

Technisch Merkblad : http://www.haveka.com/merkblad/10.pdf

 

 

Q-Care Houtwormdood OL 9255N 10 Ltr

Voorkomt en bestrijdt houtborende insecte

Houtwormdood is een toegelaten middel op basis van Permethrin. Het product is gebruiksklaar en

hoeft dus niet meer verdund te worden. Houtwormdood is een product dat zowel op nieuw hout,

als op reeds aangetast hout gebruikt kan worden tegen houtaantastende insecten

Met Houtwormdood voorkomt en bestrijdt u alle belangrijke houtborende insecten

- de gewone houtwormkever (Anobium punctatum Deg.)

- de grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Deg.)

- de huisboktor (Hylotrupes bajulus L.)

- spinthoutkevers (Lyctus spp.)

 

Het product is gebruiksvriendelijk:

. wordt snel en homogeen door het hout opgenomen;

. bevat geen (zware) metalen;

. de werkzame stof is, o.a. door de lage dosering, laag toxisch; dus voor mens, dier en milieu weinig belastend;

. is nagenoeg geur- en kleurloos;

. kan niet of nauwelijks vanuit het hout in de lucht vrijkomen;

. heeft geen beperkingen wat betreft het toepassingsgebied (keukens, stallen, woonruimten).

 

Permethrin is een stabiele stof die zeer effectief is. Hierdoor wordt per behandeling relatief weinig

werkzame stof toegediend. Tevens is de dampspanning zeer gunstig. Permethrin kan daardoor niet of

nauwelijks verdampen, waardoor er vrijwel geen verlies van werkzame stof plaatsvindt.

Gebruik: De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer als één bewerking opbrengen. Het middel toepassen door middel

van spuiten, injecteren, dompelen, dubbelvacuüm of vacuümdruk. Dosering is 250 ml per m2 hout. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen.

Technisch Merkblad : http://www.haveka.com/merkblad/10.pdf

Q-Care Houtwormdood OL 9255N 20 Ltr

Voorkomt en bestrijdt houtborende insecte

Houtwormdood is een toegelaten middel op basis van Permethrin. Het product is gebruiksklaar en

hoeft dus niet meer verdund te worden. Houtwormdood is een product dat zowel op nieuw hout,

als op reeds aangetast hout gebruikt kan worden tegen houtaantastende insecten

Met Houtwormdood voorkomt en bestrijdt u alle belangrijke houtborende insecten

- de gewone houtwormkever (Anobium punctatum Deg.)

- de grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Deg.)

- de huisboktor (Hylotrupes bajulus L.)

- spinthoutkevers (Lyctus spp.)

 

Het product is gebruiksvriendelijk:

. wordt snel en homogeen door het hout opgenomen;

. bevat geen (zware) metalen;

. de werkzame stof is, o.a. door de lage dosering, laag toxisch; dus voor mens, dier en milieu weinig belastend;

. is nagenoeg geur- en kleurloos;

. kan niet of nauwelijks vanuit het hout in de lucht vrijkomen;

. heeft geen beperkingen wat betreft het toepassingsgebied (keukens, stallen, woonruimten).

 

Permethrin is een stabiele stof die zeer effectief is. Hierdoor wordt per behandeling relatief weinig

werkzame stof toegediend. Tevens is de dampspanning zeer gunstig. Permethrin kan daardoor niet of

nauwelijks verdampen, waardoor er vrijwel geen verlies van werkzame stof plaatsvindt.

Gebruik: De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer als één bewerking opbrengen. Het middel toepassen door middel

van spuiten, injecteren, dompelen, dubbelvacuüm of vacuümdruk. Dosering is 250 ml per m2 hout. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen.

Technisch Merkblad : http://www.haveka.com/merkblad/10.pdf

 

Korting bij afname van 100 Ltr    5%

Korting bij afname van 300 Ltr  10%

 

Q-Care Houtwormdood OL 9255N 25 Ltr

Voorkomt en bestrijdt houtborende insecte

Houtwormdood is een toegelaten middel op basis van Permethrin. Het product is gebruiksklaar en

hoeft dus niet meer verdund te worden. Houtwormdood is een product dat zowel op nieuw hout,

als op reeds aangetast hout gebruikt kan worden tegen houtaantastende insecten

Met Houtwormdood voorkomt en bestrijdt u alle belangrijke houtborende insecten

- de gewone houtwormkever (Anobium punctatum Deg.)

- de grote houtwormkever (Xestobium rufovillosum Deg.)

- de huisboktor (Hylotrupes bajulus L.)

- spinthoutkevers (Lyctus spp.)

 

Het product is gebruiksvriendelijk:

. wordt snel en homogeen door het hout opgenomen;

. bevat geen (zware) metalen;

. de werkzame stof is, o.a. door de lage dosering, laag toxisch; dus voor mens, dier en milieu weinig belastend;

. is nagenoeg geur- en kleurloos;

. kan niet of nauwelijks vanuit het hout in de lucht vrijkomen;

. heeft geen beperkingen wat betreft het toepassingsgebied (keukens, stallen, woonruimten).

 

Permethrin is een stabiele stof die zeer effectief is. Hierdoor wordt per behandeling relatief weinig

werkzame stof toegediend. Tevens is de dampspanning zeer gunstig. Permethrin kan daardoor niet of

nauwelijks verdampen, waardoor er vrijwel geen verlies van werkzame stof plaatsvindt.

Gebruik: De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer als één bewerking opbrengen. Het middel toepassen door middel

van spuiten, injecteren, dompelen, dubbelvacuüm of vacuümdruk. Dosering is 250 ml per m2 hout. De vereiste hoeveelheid zo nodig in meer dan één bewerking opbrengen.

Technisch Merkblad : http://www.haveka.com/merkblad/10.pdf

 

Korting bij afname van 100 Ltr 5%

Korting bij afname van 300 Ltr 10%