Algenverwijderaar

 

Toepassing:

Gebruik voor o.a. bacteriën, gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen, in de papier en kartonindustrie en groene aanslag.

 Wettelijke gebruiksvoorschrift:

Het gebruik is uitsluitend toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën en gisteno op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard als middel ter bestrijding van:

  • Bacteriën en gisten op  plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.  
  • Bacteriën,  schimmels en algen in recircuculerende koelwatersystemen alsmede in proceswater en in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriserinstallaties en overige vormen van proceswater in bijvoorbeeld de suiker- en voedingsmiddelenindustrie met inachtneming vna het gestelde onder "Doseringen en toedieningswijze". Het middel mag uitstluitende worden toegepast met instemming van het pere locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer.
  • Groene aanslag

 Gebruiksaanwijzing:

 Bestrijding van groene aanslag

  • Ter verwijdering en voorkoming van groene aanslag oppervlakte grondig bespuiten met 2,5 % oplossing
  • Kan gebruikt worden voor muren, daken, ramen, bielzen, tuinmeubelen e.d.

 Gebruik als desinfectiemiddel:

  • Voor gebruik op plaatsen, waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 4 ml per liter water

 Gebruik in koelwatersystemen, pasteuriseerinstallaties en overige vormen van proceswater.

  • Het middel dient via een unit te worden toegevoegd aan de pulpwaterbassins

 Gereedschap:

Spuit, borstel, hogedruk reiniger

 

 

Gebruik biociden1 veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie

 

!

Haveka Algenverwijderaar 14479 N can á 5 Ltr

Haveka Algenverwijderaar verwijdert en voorkomt groene aanslag (wieren of algen) door te spuiten of te gieten. Indien mogelijk vuil tevoren verwijderen. Hierbij geen zeep of synthetisch wasmiddel gebruiken. De te behandelen oppervlakten goed bevochtigen met de klaargemaakte oplossing van Haveka Algenverwijderaar . Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, trottoirtegels e.d.) is meer spuitvloeistof nodig dan voor gladde en harde materialen (glas e.d.) Bij hardnekkige aanslag verdient het daarna de voorkeur de te behandelen oppervlak te schrobben. Als na enkele dagen nog dode algen zichtbaar zijn kunnen deze worden verwijderd door af te spuiten of te schrobben. Indien na deze reiniging een nawerking wordt gewenst de toepassing herhalen, maar niet schrobben of naspoelen.

Haveka Algenverwijderaar 5 Ltr verpakking is ook verkrijgbaar bij:

Wouters Bouwmaterialen, Gerwenseweg 43, Stiphout (Helmond)

 

Dosering: 2,5%

Haveka Algenverwijderaar 14479 N can á 10 Ltr

Haveka Algenverwijderaar verwijdert en voorkomt groene aanslag (wieren of algen) door te spuiten of te gieten. Indien mogelijk vuil tevoren verwijderen. Hierbij geen zeep of synthetisch wasmiddel gebruiken. De te behandelen oppervlakten goed bevochtigen met de klaargemaakte oplossing van Haveka Algenverwijderaar . Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, trottoirtegels e.d.) is meer spuitvloeistof nodig dan voor gladde en harde materialen (glas e.d.) Bij hardnekkige aanslag verdient het daarna de voorkeur de te behandelen oppervlak te schrobben. Als na enkele dagen nog dode algen zichtbaar zijn kunnen deze worden verwijderd door af te spuiten of te schrobben. Indien na deze reiniging een nawerking wordt gewenst de toepassing herhalen, maar niet schrobben of naspoelen.

Dosering: 2,5%

 

 

Haveka Algenverwijderaar 14479 N can á 20 Ltr

Relaquat S Algenverwijderaar verwijdert en voorkomt groene aanslag (wieren of algen) door te spuiten of te gieten. Indien mogelijk vuil tevoren verwijderen. Hierbij geen zeep of synthetisch wasmiddel gebruiken. De te behandelen oppervlakten goed bevochtigen met de klaargemaakte oplossing van Relaquat S Algenverwijderaar . Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, trottoirtegels e.d.) is meer spuitvloeistof nodig dan voor gladde en harde materialen (glas e.d.) Bij hardnekkige aanslag verdient het daarna de voorkeur de te behandelen oppervlak te schrobben. Als na enkele dagen nog dode algen zichtbaar zijn kunnen deze worden verwijderd door af te spuiten of te schrobben. Indien na deze reiniging een nawerking wordt gewenst de toepassing herhalen, maar niet schrobben of naspoelen.

Dosering: 2,5%

Haveka Algenverwijderaar 14479 N can á 25 Ltr

Relaquat S Algenverwijderaar verwijdert en voorkomt groene aanslag (wieren of algen) door te spuiten of te gieten. Indien mogelijk vuil tevoren verwijderen. Hierbij geen zeep of synthetisch wasmiddel gebruiken. De te behandelen oppervlakten goed bevochtigen met de klaargemaakte oplossing van Relaquat S Algenverwijderaar . Voor bevochtiging van poreuze materialen (baksteen, trottoirtegels e.d.) is meer spuitvloeistof nodig dan voor gladde en harde materialen (glas e.d.) Bij hardnekkige aanslag verdient het daarna de voorkeur de te behandelen oppervlak te schrobben. Als na enkele dagen nog dode algen zichtbaar zijn kunnen deze worden verwijderd door af te spuiten of te schrobben. Indien na deze reiniging een nawerking wordt gewenst de toepassing herhalen, maar niet schrobben of naspoelen.

Dosering: 2,5%